Houtense Uitvaartondernemers bundelen ervaring en kennis
De Houtense uitvaartondernemingen De Klijn Uitvaartzorg en Uitvaartbegeleiding Van Rijnsoever werken sinds een half jaar samen qua kennis en ervaring. Beide bedrijven blijven zelfstandig werken en bestaan, Door deze vorm van samenwerken kunnen zij continuïteit waarborgen tijdens vakantie of ziekte en kunnen ze elkaar eventueel bij grote uitvaarten assisteren. Zij zien elkaar als collega’s en niet als concurrenten en daarom is deze vorm van samenwerking binnen hun branche vrij uniek.

Uitvaartverzorger William van Rijnsoever van Uitvaartbegeleiding Van Rijnsoever: ,,De samenwerking verloopt goed en prettig.”

William en uitvaartverzorger Leo de Klijn van De Klijn Uitvaartzorg zien veel voordelen van om een uitvaart te laten verzorgen door een Houtense onderneming. Leo: ,,Wij zijn bekend met lokale gebruiken, want die zijn best heel verschillend binnen Nederland. Bovendien kunnen wij snel aanwezig zijn en we zijn goed bereikbaar”.

Leo: ,,Wij zijn lokaal bekend en weten wat er mogelijk is, we zijn laagdrempelig en informeel. Wij denken in mogelijkheden.’’ William: ,, Alleen wettelijke formele zaken bij de gemeente en de termijn waarop een uitvaart moet plaatsvinden zijn verplicht. Verder kan bijna alles.” Een uitvaartplechtigheid kan op meer plaatsen zijn dan alleen in een rouwcentrum of kerk. De plechtigheid kan ook op een boerderij, in een tuin of zelfs in een fort aan de Waterlinie plaatsvinden. Ook zijn er veel verschillende soorten rouwvervoer..

Leo: ,,Naast traditionele uitvaarten, zijn er ook milieuvriendelijke. Daarbij wordt de overledene vervoerd met een elektrische auto en bijvoorbeeld begraven in een mand of lijkwade op een natuurbegraafplaats.”.

In deze periode volgen de uitvaartverzorgers bij de uitvoering van een uitvaart de richtlijnen van het RIVM en de overheid i.v.m. de coronacrisis.

De uitvaartverzorgers Leo en William bieden extra service. Beiden ontwerpen zelf de rouwkaarten, zodat ze uniek zijn. Leo haalt de as van een overledene op en bezorgt deze bij de nabestaanden, zodat zij niet terug hoeven naar de plek waar ze hun dierbare moesten achterlaten. Beiden uitvaartverzorgers zijn 24 uur per dag bereikbaar en nabestaanden krijgen één dezelfde contactpersoon.

Leo: ,,Wij regelen alles rondom een uitvaart. Mensen kunnen hun wensen aangeven en wij zorgen ervoor.” Hun verzorgingsgebied is de provincie Utrecht, maar ook daar buiten. William heeft weleens een begrafenis geregeld voor een overledene in Zeist die naar Limburg werd vervoerd om daar begraven te worden.

William: ,,Je bent niet verplicht om een uitvaart te laten uitvoeren door de instantie waarbij je daarvoor verzekerd bent. Ongeacht de verzekering, wij kunnen de uitvaart verzorgen.”

Ook is het mogelijk om je wensen van te voren vast te leggen in een wilsbeschikking. Hierin kan je de wensen met betrekking tot je eigen uitvaart vastleggen en zo hebben de nabestaanden een goed beeld hoe jij je eigen uitvaart zou willen.

Leo en William hebben een keurmerk van het Kwaliteitsregister Uitvaartverzorgers. Leo: “Dat betekent dat mensen te maken krijgen met goed opgeleide bekwame uitvaartverzorgers.” Dit keurmerk is persoonsgebonden.Een overlijden van een dierbare zorgt voor veel verdriet en emotiesIn korte tijd moeten er dan veel beslissingen genomen worden om de uitvaart te regelen. De Klijn Uitvaartzorg helpt u graag daarbij, zodat u er niet alleen voor staat. Wij vinden het belangrijk dat u op uw eigen manier afscheid kan nemen. Naast de traditionele uitvaart zijn er veel meer mogelijkheden.

Je kan maar één keer afscheid nemen en wij zien het dan ook als onze taak om, samen met de nabestaanden een waardige en mooie uitvaart neer te zetten. Voor ons is het allerbelangrijkste dat u tijd kunt nemen om het verlies te verwerken, want na de uitvaart begint pas het rouwproces. De juiste manier van afscheid nemen zal helpen bij het rouwen.

Zo hoeft een uitvaartplechtigheid niet in een aula plaats te vinden. Dit kan ook op een plaats waar de overledene zich thuis voelde. Een restaurant, theater, de kantine van de sportclub of buiten. Wij denken met u mee en zorgen dat alles perfect verloopt. Er is een ruime keuze aan vervoersmiddelen, van een bakfiets voor lokaal vervoer tot een Rolls Royce rouwauto.

Wanneer u liever kiest voor een milieuvriendelijke uitvaart kunnen wij u ook van dienst zijn. Wij hebben een riante keuze uit milieuvriendelijke en fair trade kisten en manden. Uiteraard helpen wij, indien nodig met de keuze van de natuurbegraafplaats. Ook het vervoer kan groen zijn. Zo hebben wij de beschikking over rouwauto’s op groengas. De rouwbrief kan digitaal of op kringlooppapier.

Wij hebben een uitgebreide collectie herinneringssieraden en werken samen met vakmensen. Deze staan garant voor de kwaliteit die u van ons gewend bent.


Uitvaartbegeleiding Van Rijnsoever: Persoonlijk-Respectvol & SamenUitvaartbegeleiding Van Rijnsoever is laagdrempelig, respectvol en zeker niet stijf. De wensen van de overledene en de familie staan altijd voorop, Uitvaartbegeleiding Van Rijnsoever zal daarom ook altijd denken in oplossingen.

Dat heeft de afgelopen jaren geresulteerd in bijvoorbeeld een uitvaart in een geheel omgebouwde manege compleet met paarden, koetsen een geheel verzorgde catering of een afscheid in het dorp met een carnavalspraalwagen, een afscheid met politie en militaire eer, maar ook een bedrijfsbusje als rouwauto is mogelijk. Uitvaarten van 4 belangstellende tot 2000 belangstellende zijn mogelijk.

William is nu 5 jaar zelfstandig uitvaartondernemer en 24 uur per dag bereikbaar, mensen vragen soms ook wel, Hoe kun je dat volhouden?, dat is heel simpel, dit werk geeft zoveel voldoening en hij werkt heel goed samen met enkele collega’s die van elkaar de meldingen kunnen overnemen en assisteren bij uitvaarten.
Het verzorgingsgebied is heel groot. Hij is niet aan plaatsen gebonden geeft hij aan, want de wens van de nabestaande staat centraal.

William geeft ook de mogelijkheid om geheel vrijblijvend een voorgesprek te houden. Om de wensen al in beeld te brengen en dit eventueel op te nemen in een wilsbeschikking. De nabestaande hebben dan na hetoverlijden al veel wensen op papier staan. William geeft ook nadrukkelijk aan dat de nabestaande ten alle
tijden vrij zijn om zelf een uitvaartondernemer te kiezen en ze niet verplicht zijn dat via de verzekeringsmaatschappij te laten regelen, ze zijn dus niet gebonden aan de afgesloten uitvaartverzekering, Hier is niet iedereen zich van bewust.

William is blij met deze keuze vrijheid. ik ben er voor de mensen die opzoek zijn naar toegankelijkheid en naar laagdrempeligheid, ik sta open voor elke inbreng waar de
nabestaande mee komen en een mooie en respectvol afscheid te verzorgen.

Informatie


Diverse gerelateerde informatie voor Houten en omstreken.
Gezondheidsraad adviseert; sta resomeren toe, composteren niet


Geplaatst op 25 mei 2020

De gezondheidsraad heeft aan minister Olongren een advies uitgebracht over de nieuwe uitvaartwet. Meest opvallende in het advies is dat de gezondheidsraad adviseert om resomeren op te nemen in de nieuwe uitvaartwet. De gezondheidsraad adviseert verder om composteren niet op te nemen als mogelijkheid naast begraven, cremeren, lichaamsdonatie en resomeren. De gezondheidsraad schrijft in het begeleidend schrijven:

Krachtens de huidige wet wordt het lichaam van een overledene begraven, gecremeerd of gedoneerd aan de wetenschap. Er zijn echter nieuwe technieken in ontwikkeling, zoals alkalische hydrolyse en composteren. Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Gezondheidsraad een beoordelingskader opgesteld voor de toelaatbaarheid van dergelijke nieuwe technieken. Kernwaarden daarbij zijn veiligheid, waardigheid en duurzaamheid. Volgens het door de raad voorgestelde kader is alkalische hydrolyse in beginsel wel en composteren vooralsnog niet toelaatbaar. Farewell Drive  bij Crematorium Daelwijck


Geplaatst op 15 mei 2020

Vanwegede beperkende maatregelen rondom COVID-19 mogen er, tot nader order, maximaal
30 personenbij een uitvaart aanwezig zijn.Wijrealiseren ons heel goed dat, door deze beperkende maatregelen, nabestaanden en
hun familie envrienden, geen afscheid en/of een laatste groet kunnen brengen aan hun
dierbare.  Omeen ieder die de overledene gekend heeft de mogelijkheid te bieden om toch
afscheid te nemen en/ofeen laatste groet te brengen, maar niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn
vanwege de beperkendemaatregelen bieden wij de Farewell drive aan. DeFarewell drive faciliteren wij door de overledene op de afgesproken plaats op
ons terrein een mooieplek te geven, omringd door eventueel bloemen en andere persoonlijke
bezittingen, waarna deoverige familie/vrienden/belangstellenden in de gelegenheid worden gesteld om
afscheid te nemenvan de overledene.Denaaste familie/nabestaanden, maximaal 30 personen, kunnen rondom de overledene plaatsnemen(locatieafhankelijk en met inachtneming van de 1,5 meter afstand). Ophet afgesproken tijdstip zullen de auto’s met bezoekers worden ontvangen, zal
er uitleg gegeven wordenover de Farewell drive om vervolgens, op aanwijzing van de
uitvaarverzorger/medewerker vanhet crematorium, de Farewell drive op te starten. De bezoekers van de Farewell
drive worden opdeze wijze in de gelegenheid gesteld om langs de overledene te rijden, een laatste
groet te brengenaan de overledene en blijk van medeleven aan familie/nabestaanden door even
stil te staanmet de auto bij de overledene, om vervolgens hun weg te vervolgen.Nieuw Crematorium in Zeist 


Geplaatst op 11 mei 2020

CREMEREN EN ASBESTEMMING
Wilt u uw dierbare cremeren bij Zeister Bosrust? Of u bent zich aan het oriënteren op de mogelijkheden? Crematorium Zeister Bosrust biedt ruime mogelijkheden voor zowel crematie als een graf in een prachtige, bosrijke omgeving. Het gebouw is voorzien van alle moderne faciliteiten, waarmee u het afscheid, de uitvaart en de crematie naar uw eigen wens kunt vormgeven.
Uitvaart Houten
Copyright 2020
Beheer
Deze website is ontwikkeld door Romilan ICT